bắt cá game bài choáng club Liên lạc với chúng tôi - Tạp chí Người chơi Sòng bạc |Tạp chí nghiêm ngặt nghiêm ngặt |Mẹo đánh bạc sòng bạc

Tạp chí người chơi sòng bạc | Tạp chí nghiêm ngặt nghiêm ngặt | Mẹo đánh bạc sòng bạc

game bài choáng club Liên hệ chúng tôi

Quảng cáo

Cho bộ dụng cụ truyền thông và lịch biên tập bấm vào đây

Để liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi, e-mail info@casinocenter.com


Đăng ký

Thăm của chúng tôi Đăng ký trang

Đối với các yêu cầu đăng ký, hãy gọi 800-969-0711 hoặc

Fax yêu cầu đăng ký của bạn lên 609-645-1661 hoặc

Gửi email cho các câu hỏi của bạn đến khách hàng dịch vụ@casinocenter.com


Dịch vụ khách hàng

Thăm của chúng tôi Dịch vụ khách hàng trang

Gọi cho dòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi (Thứ Hai-Thứ Hai, 8 giờ sáng-5 giờ chiều EST): 800-969-0711

E-mail: khách hàng dịch vụ@casinocenter.com


Biên tập (tất cả các ấn phẩm)

Bộ phận biên tập


Các yêu cầu cụ thể về trang web

Quản trị trang web

Lưu ý: Gửi email cho bất kỳ người nào tại CPG bằng cách sử dụng tên đầu tiên của họ và họ làm địa chỉ email, tiếp theo là trên@@inocenter.com.

Chẳng hạn, liên hệ với John Doe bằng cách gửi email đến ‘jdoe@casinocenter.com.

Cuộn lên đầu