Tạp chí người chơi sòng bạc | Tạp chí nghiêm ngặt nghiêm ngặt | Mẹo đánh bạc sòng bạc

tải game b52 apk Trông có thể lừa dối

Điều khó khăn về bảng thanh toán poker video

Bởi Jerry “Stickman” Stich

?

Với hầu hết các trò chơi poker video, các sòng bạc chỉ thay đổi một hoặc hai khoản hoàn vốn để cải thiện cạnh nhà của họ. Đây là những điều khá đơn giản để nhìn và trực quan để hiểu. Tuy nhiên, với một số trò chơi, một số hoàn vốn được thay đổi, với một số được tăng lên và những người khác bị giảm.

Trong thời kỳ hoàng kim của Video Poker, chỉ có một vài loại trò chơi, và tất cả chúng đều có bảng lương rất tốt. Video Poker đã mới và thú vị hồi đó, và các sòng bạc đã cạnh tranh với nhau để thu hút người chơi.

Phiên bản trả tiền đầy đủ của các jack hoặc trả lại tốt hơn 99,54 % với trò chơi hoàn hảo. Nó đã trả 4.000 tín dụng cho một vụ xả nước hoàng gia khi năm tín chỉ được chơi mỗi tay. Cạnh tranh đã khiến một số sòng bạc cài đặt các trò chơi đã trả 4.700 tín chỉ cho một hoàng gia với năm đồng xu được chơi. Trong một trò chơi 25, tổng số lên tới $ 1,175 trong phạm vi chỉ trong giới hạn 1.200 đô la trong đó mẫu W2-G phải được phát hành. Những trò chơi này đã trả lại 99,9 phần trăm với trò chơi hoàn hảo. Về lâu dài, một người chơi trò chơi này sẽ chỉ mất mười xu cho mỗi 100 đô la chơi.

Phiên bản trả tiền đầy đủ của poker lịch bóng đá việt nam hôm nay aff cup 2021 thưởng gấp đôi thực sự trả hơn 100 phần trăm - 100,17 phần trăm - với trò chơi hoàn hảo. Đúng rồi; Bằng cách chơi chiến lược hoàn hảo, bạn sẽ kiếm tiền trong thời gian dài chơi trò chơi này.

Trò chơi hoang dã trả tiền đầy đủ cổ điển thậm chí còn tốt hơn, trả lại 100,76 phần trăm với trò chơi hoàn hảo.

Khi những trò chơi này được giới thiệu lần đầu tiên, người chơi không biết chơi chúng. Họ chỉ đơn giản là làm những điểm số đá banh gì ruột của họ bảo họ làm. Khi nghiên cứu đã được thực hiện và sách được viết về cách tối đa hóa lợi nhuận, sòng bạc đã thấy của họ Video Poker Lợi nhuận giảm dần. Để bù đắp, họ đã điều chỉnh các bảng thanh toán. Thay vì trả 9 cho 1 cho một ngôi nhà đầy đủ và 6-for-1 cho việc xả đá hoặc tốt hơn, họ đã giảm khoản thanh toán xuống còn 8 cho 1 cho một ngôi nhà đầy đủ và 5-for-1 cho một cú tuôn ra. Điều này làm giảm tỉ số tỉ lệ lợi nhuận từ 99,54 phần trăm xuống còn 97,30 phần trăm.

Với hầu hết các trò chơi poker video, các sòng bạc chỉ thay đổi một hoặc hai khoản hoàn vốn để cải thiện cạnh nhà của họ. Đây là những điều khá đơn giản để nhìn và trực quan để hiểu. Tuy nhiên, với một số trò chơi, một số hoàn vốn được thay đổi, với một số được tăng lên và những người khác bị giảm.

Hãy xem xét hai bảng thanh toán hoang dã này.

Tay

Trò chơi a

Trò chơi b

Royal Flush (không có Deuces)

800

800

Bốn deuces

200

200

Royal Flush W/Deuces

25

25

Năm không hai

15

16

Thẳng tuôn ra

9

10

Bốn không hai

5

4

Ngôi nhà hạnh phúc

3

4

Tuôn ra

2

3

Dài

2

2

Ba không hai

1

1

 

Trò chơi nào có lợi nhuận tốt hơn?

Trò chơi B trả một khoản tín dụng nhiều hơn cho năm không, tuôn ra thẳng, đầy đủ nhà, và tuôn ra, và trả một khoản tín dụng ít hơn cho bốn người. Thông thường, bàn tay ở gần đáy của bảng thanh toán xảy ra thường xuyên hơn. Bàn tay duy nhất trả ít hơn trong trò chơi B là bốn trong số đó, và nó ở giữa bảng trả tiền.

Chắc chắn Game B có lợi nhuận tốt hơn - phải không?

Sai! Trò chơi A là phiên bản trả lương đầy đủ của Deuces Wild, trả lại 100,76 phần trăm. Trò chơi B không quá xấu xí, trả lại 99,73 phần trăm.

Làm sao có thể? Nó chắc chắn không trực quan. Hãy cùng nhìn gần hơn một chút.

Dưới đây là cùng một bảng với một cột cho phần trăm trả về được thêm vào. Cột bổ sung được xác định bằng chương trình phần mềm poker video.

Tay

Trò chơi a

% của retn

Trò chơi b

% của retn

Royal Flush (không có Deuces)

800

1.77

800

1.84

Bốn deuces

200

4.07

200

3,73

Royal Flush W/Deuces

25

4.49

25

4,77

Năm không hai

15

4,80

16

4,97

Thẳng tuôn ra

9

3.71

10

5.14

Bốn không hai

5

32,47

4

24,42

Ngôi nhà hạnh phúc

3

6.37

4

10,45

Tuôn ra

2

3.32

3

6.23

Dài

2

11.31

2

11,47

Ba không hai

1

28,45

1

26,72

 

Sự khác biệt gây ra bằng cách thay đổi hoàn vốn được tô bóng. Tuy nhiên, cũng có sự khác biệt trong tỷ lệ phần trăm hoàn trả khác, bởi vì chiến lược thay đổi để ủng hộ lợi nhuận trả cao nhất. Mặc dù sự khác biệt bóng mờ hơi ủng hộ trò chơi B, nhưng khi bạn thêm vào các thay đổi khác dựa trên thay đổi chiến lược, kết quả là trò chơi A - 100,76 % và trò chơi B - 99,74 phần trăm (vì làm tròn cao hơn một chút so với 99,73 % thực tế).

Đạo đức của câu chuyện là bạn có thể không thể nói trò chơi nào có lợi nhuận cao hơn chỉ đơn giản là nhìn vào các bảng thanh toán. Để tận dụng tối đa trò chơi poker video, bạn cần một chương trình phần mềm để xác định trò chơi hay nhất. Bạn cũng nên sử dụng một chương trình phần mềm để đảm bảo bạn đang chơi chiến lược tốt nhất cho trò chơi đó. Một chút chuẩn bị có thể trả cổ tức lớn.

Chiến lược poker video - Bạn sẽ chơi bàn tay này như thế nào?

Bạn có thể chơi một máy hoang dã trả tiền đầy đủ với năm đồng xu được chơi. Bạn đang bị xử lý bằng tay sau:

Mộth 2d 7S Q.h 6S

Làm thế nào bạn sẽ chơi nó?

Bạn có tùy chọn giữ ba trong số một hoàng gia hoang dã (mộth 2d Q.h), ba trong số một lần xả thẳng mở (2d 7S 6S), hoặc deuce hoang dã đơn độc. Nhiều người chơi có thể chọn cứu ba trong số một hoàng gia hoang dã, hoặc thậm chí có thể là một deuce duy nhất với hy vọng rút ra thêm ba lần nữa, nhưng trò chơi thích hợp là cứu ba trong số những người thẳng thắn.

Trả về cho mỗi tiết kiệm có thể như sau.

Chỉ Deuce - 5.1852

Ba trong số Royal Flush - 5.2313

Ba trong số các lần xả thẳng - 5.5643

Đó có phải là cách bạn đã chơi nó?

In thân thiện, pdf & email

Cuộn lên đầu